Home » Lord Ganesha Articles » Gajavadana Beduve(Bhajans)

Gajavadana Beduve(Bhajans)

Gajavadana Beduve(Bhajans)

Gajavadana Beduve
Gowri Tanaya                                   || 2 ||

Thrijaga Vandithane Sujanara Porevane
Gajavadana Beduve                              || 2 ||

Pasankushadara Parama Pavitra                  || 2 ||

Mooshika Vahana Munijana Prema                 || 2 ||

Gajavadana Beduve

Modadi Ninnaya Padava Thoru
Sadu Vandithane Aadaradindalli                 || 2 ||

SaraSija Naabha Shree Purandara Vithala na     || 2 ||

Nirutha Neneyuvanthe Dayamado                  || 2 ||

Gajavadana Beduve
Gowri Tanaya                                   || 2 ||

Thrijaga Vandithane Sujanara Porevane
Gajavadana Beduve
 

Quick Links
Copyright © Jai Ganesh Deva. All Rights Reserved.